Home - Algemene informatie - Condities

Condities voor onze werkzaamheden

De volgende condities (laatste versie) zijn op alle werkzaamheden die Cleve & Zonen uitvoert, van toepassing, rekeninghoudend met het type werkzaamheden.